TrakMan – precision och pålitlighet

TrackMan är ett träningshjälpmedel som har blivit standard ute på världens tourer, används flitigt av världens bästa golfspelare och används av utrustningstillverkare för att analysera och utveckla produkter. TrackMan’s dubbelradarsystem är revolutionerande då den i ett enda golfslag mäter hela 26 olika och exakta parametrar som direkt levereras för analys. Verktyget mäter klubbans hastighet, infallsvinkel och dynamiska loft, bollens hastighet, utgångsvinkel, spinn, smash factor, slagets längd, träffytans vinkel, svingspår, och mycket mer. Kort sagt – du svingar och TrackMan ger dig information som beskriver orsak och verkan.

Träning och utveckling inom golf går igenom en period av stora förändringar i vilken teknologin är en viktig ingrediens. Det som tidigare har ”känts” rätt och som något man har bra koll på, kan nu – med hjälp av den senaste tekniken – motbevisas och visa sig var något som hindrar ens utveckling som golfspelare. TrackMan hjälper dig runt fallgropar i din spelutveckling och hittar detaljer som är svåra – eller rent av omöjliga – att upptäcka, och hjälper dig att bli en bättre golfspelare.

Precision och pålitlighet talar sitt klara språk – och har gjort TrakMan till ett självklart hjälpmedel för instruktörer och proffs runt om hela världen.