Swing Catalyst – lär dig arbeta med kroppen

För att förändra detaljer i sin egen spelstil krävs det att man kommer till insikt att vissa aspekter i spelet kan förbättras. För att förenkla för denna insikt att framträda finns det en väldigt viktig sak – faktaunderlag. Här kommer Swing Catalyst in i bilden.

Swing Catalyst är ett tekniskt hjälpmedel för dig som vill förbättra ditt golfspel. Genom en känselplatta läser Swing Catalyst av och registrerar dina rörelser och det tryck du producerar medan du svingar. Med den insamlade informationen kommer du sedan kunna se hur du arbetar när du spelar och förbättra din användning av kroppen. Detta blir i de allra flesta fall en ögonöppnare, eftersom mycket av det som påverkar din sving inte ses ens med det bäst tränade och mest kunniga ögat.

Swing Catalyst ger dig en tydlig bild av när i svingen du genererar mest fart, och hur mycket kraft du producerar. Genom att förflytta tryck vid rätt tillfälle kan du göra din sving ännu mer kraftfull och på så sätt kommer Swing Catalyst hjälpa dig att slå längre och bli en bättre golfspelare. Man ska arbeta med kroppen – inte mot den.