SAM PuttLab – puttarnas orakel

Putten – golfens pricken över i. Ungefär 43% av golfspelandet är puttar, ändå tränas puttning sällan systematiskt. Att putta är ju enkelt jämfört med andra moment inom golf – men skenet bedrar. SAM PuttLab har tagit vara på neurovetenskapens vishetsord om att all effektiv inlärning hänger på pricksäker och faktabaserad feedback. Genom ultraljud och algoritmer analyserar SAM PuttLab över stycken olika parametrar som kan berätta för dig hur du gör när du puttar. Med detta som grund kan vi gå vidare med att se hur du kan träna för att bli ännu bättre på att putta.

SAM PuttLab rekommenderas av många instruktörer och PGA-tourproffs på grund av sina unika förmågor. Där annan teknologi saknar precision – en variabel som är minst sagt viktig när vi pratar om puttning – och mäter väldigt få aspekter i din puttning, fyller SAM PuttLab upp ett hålrum i egenskap av att vara världens mest precisa och omfattande putträningssystem.

SAM PuttLab ger dig möjlighet att upptäcka dina styrkor och vilka utvecklingsmöjligheter du har, och på så sätt hjälpa dig att hitta effektiva sätt att träna. Systemet avslöjar de även de allra minsta detaljerna i dina rörelser – små rörelser som kan förhindra din boll från att rulla ned i hålet.