Olika typer av järnklubbor

Från utslag och transportslag, till inspel och chippar – järnklubban är mångtusenhövdad i sina användningsområden. Om puttern är den klubba som slår flest slag under en runda, är järnklubborna de som slår mest olika typer av slag. Enligt regelboken får du inte ha fler än 14 klubbor i din bag – då är oftast 10 av dem järnklubbor.

Man kan dela in järnklubborna i tre olika huvudgrupper, sorterade efter syfte. Järn 1 till 4 används generellt till ut- och transportslag. Järn 5 till 7 – mellanjärnen – kan man med fördel använda för utslag vid korthål eller som inspelsklubba på vissa hål. De korta järnen – järn 8-SW – börjar likna precisionsklubbor för mer exakta mål att landa på.

För att reda ut ytterligare i järnklubbsmångfalden har vi sammanställt en lista med vilka typer som finns på marknaden.

Tå-häl

Vikten har i dessa – som även kallas cavity-back eller perimeter weighted – förpassats från centrum av klubban, till ytterkanterna. Genom detta har sweet spot:en förstorats och klubban blir mer förlåtande då träffen blir mindre bra – vilket passar många golfspelare där ute. För att skapa en högre golfbana kan vikten även i vissa fall vara förflyttad nedåt i klubban.

Bladklubbor

Även kallade muscleback. I motsats till tå-hälsklubban är vikten inte flyttad till utkanterna, utan är centrerad i klubban. En muscleback är som godis för den mer erfarne spelaren som själv vill kunna sätta skruv på bollen och få en bättre känsla i träffen. Å andra sidan blir en snedträff mycket mer märkbar än med en tå-häl. I bladklubbor hamnar viktbalansen högre upp i klubban vilket för med sig att bollbanan blir lägre – något vissa, oftast mer erfarna spelare, önskar.

Offset & draw

Det går att få järnklubbor som har offset eller är inställda för extra draw. Detta kan hjälpa både höger- och vänsterspelare att undvika att slice:a, genom att vikten är indragen mot skaftet och hjälper till att rotera klubban så att den inte är öppen vid bollträffen. Med offset är bladet placerat bakom skaftet, vilket ger klubban en större sannolikhet att komma ned rakt vid bollträffen.